Fraktioner på Kretsloppsparken
Illustration över vattenmätare

Sorteringsguiden

En stor del av det du slänger kan komma till nytta på olika sätt men då måste du först sortera avfallet på rätt sätt. Fråga dig först: måste jag slänga den eller går den att återbruka?
Se hur du kan sortera, Sveriges avfallsportal